Kontakta SPP Fonder

08 - 614 24 50 Vardagar 09:00-16:30
[contact-form]

GoodCause Invest 1

GoodCause Invest I AB, ett helägt dotterbolag till GoodCause Ideas, har under 2012 utfärdat vinstandelslån som löper till 2017. Teckningstiden var mellan 15 juli till 20 september 2012.

Syftet är att investera kapitalet bolaget får in i företagsobligationer och liknande värdepapper med kreditrisk i nordiska och internationella företag. Affärsiden är att generera en långsiktigt stabil absolut avkastning till en balanserad risk. Målsättningen är att under lånets löptid leverera och utbetala en årlig avkastning (ränta) till investerarna på 5%.

Styrelse, ledning och advokatbyrå arbetar helt utan ersättning och övriga kostnader (främst bankavgifter) hålls till ett minimum. En rörlig ersättning utgår om 15% av den del av avkastningen som överstiger 90 dagars statsskuldränta.

Den rörliga ersättningen ligger till grund för den utdelning GoodCause Invest gör till ägaren, Stiftelsen GoodCause, som i sin tur skänker den oavkortat till välgörenhet. Det är du som investerare som avgör hur utdelningen ska fördelas mellan de välgörenhetspartners som GoodCause Invest I har genom att välja en mottagare när du blir investerare. Det unika med GoodCause Invest I är att du även kan välja att stödja utvecklingen av GoodCause-satsningen genom att välja GoodCause Ideas som mottagare.

Kontaktuppgifter för GoodCause Invest I finns här

Länk till prospekt

Länk till sammanfattande presentation

Länk till anmälningssedel

Länk till rapporter

Documentation in english

Application form

Participating debentures 2012/2017 – Summary